Hosting Informacje o centrum Produkty i usługi

W wyniku prac B+R zrealizowanych w CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWYM INTELIGENTNYCH SIECI (utworzonym w ramach projektu nr. : POIR.02.01.00-00-0025/17) opracowane zostały następujące produkty (usługi):

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi w celu uzyskania szczegółowych informacji o produktach wraz z ofertą handlową.

Kontakt
Enf Sp z o.o. ul. Mieszka I 73c 35-303 Rzeszów
Telefon: 17 717 77 77
Email: biuro@enf.pl