Hosting Informacje o centrum Produkty i usługi

Centrum Badawczo-Rozwojowe Inteligentnych Sieci CBRIS ukierunkowane jest na prowadzenie prac związanych z opracowaniem i udoskonalaniem rozwiązań teleinformatycznych dedykowanych dla sektora biznesowego oraz klientów końcowych. Wieloletnia współpraca firmy Enf Sp. z o.o z uczelniami wyższymi, naukowcami oraz specjalistami z branży IT zaowocowała powstaniem centrum CBRIS. Firma posiada ugruntowaną pozycję na rynku oraz duże doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania najnowszych rozwiązań teleinformatycznych zarówno w kraju jak i zagranicą.

Wychodząc naprzeciw współczesnym trendom w zakresie Internetu Przyszłości oraz obecnym i przyszłym potrzebom i oczekiwaniom klientów zespół CBRIS prowadzi intensywne prace w takich obszarach jak:

W wyniku realizowanych badań i prac rozwojowych planowane jest wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych usług, które stanowić będą wsparcie techniczne dla firm z różnych branż i specjalizacji, a także spełniać oczekiwania klientów końcowych. Głównym celem zespołu CBRIS jest poprawa jakości życia całego otoczenia społeczno-gospodarczego dzięki wykorzystaniu potencjału związanego z cyfrową transformacją społeczeństwa.

Masz pytania dotyczące CBRIS? Napisz pod podany poniżej adres email.